Współpraca z biznesem

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, komunikacja człowiek-komputer, systemy dialogowe, tłumaczenie maszynowe to tematy charakteryzujące się dużym potencjałem badawczo-rozwojowym (B+R). Pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji posiadają doświadczenie w badaniach przemysłowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych w tych dziedzinach. Wykonane wdrożenia obejmują:

 • Inteligentne systemy wspierające diagnostykę medyczną
 • Przetwarzanie i analizę obrazów (w tym badanie percepcyjnej oceny jakości materiałów multimedialnych – quality assessments metrics).
 • Zastosowanie rozpoznawanie obrazów w systemach rekomendacyjnych
 • Zastosowanie systemów inteligentnych w ocenie przemysłowych procesów wytwarzania (zarządzanie procesem produkcji przemysłowej i oceny procesów wytwarzania).
 • Metody obliczeniowe w analizie języków naturalnych.
 • Tłumaczenie maszynowe
 • Budowę inteligentnych systemów wspierających kształcenie
 • Wyszukiwarki semantyczne

Współpraca z firmą Samsung Electronics

Zakład Sztucznej Inteligencji prowadzi ciągłą współpracę z firmą Samsung Electronics w ramach projektów związanych z przetwarzaniem języka naturalnego.  

Współpracę rozpoczął 3-miesięczny projekt pilotażowy o nazwie Machine Translation Modules. Czas trwania projektu to: 1.10.2012 – 28.02.2013. Celem projektu było opracowanie – na bazie narzędzi wytworzonych w projekcie badawczym “Narzędzia do automatycznego przetwarzania języka polskiego udostępnione publicznie” – algorytmów stosowanych w tłumaczeniu automatycznym, a mianowicie: 

 • Dopasowanie korpusów dwujęzycznych na poziomie zdań
 • Dopasowanie korpusów dwujęzycznych na poziomie wyrazów
 • Generowanie poprawnie skonstruowanych zdań z listy tokenów zwracanej przez statystyczny system tłumaczenia automatycznego

Począwszy od roku 2015 współpraca między UAM i firmą Samsung Electronics realizowana jest w postaci rocznych projektów o nazwie Badania w zakresie Przetwarzania Języka Naturalnego 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Projekty ze strony UAM prowadzone są przez kierownika ZSI prof. Krzysztofa Jassema, a biorą w nich udział pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji, doktoranci Szkoły Doktorskiej UAM oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. 

Celem projektów jest opracowanie algorytmów rozpoznawania mowy czterech języków europejskich (angielski, francuski, hiszpański i niemiecki) oraz skonstruowanie modułów rozumienia wypowiedzi w tych językach. Stosowane są metody głębokiego uczenia maszynowego oraz metody skończenie-stanowe. Opracowane w ramach projektów rozwiązania wdrażane są w urządzeniach mobilnych firmy Samsung.