Doktoraty i prace magisterskie

W ramach badań prowadzonych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji realizowane są prace doktorskie (w tym w ramach doktoratów wdrożeniowych) oraz magisterskie. Ich tematyka nawiązuje do aktualnych zagadnień sztucznej inteligencji. Odwołując się do najnowszych wyników badań naukowych prace doktorskie i magisterskie uwzględniają zastosowania przemysłowe.