Tematyka badawcza

  • Ewaluacja wyników uczenia maszynowego
  • Inteligencja obliczeniowa
  • Inteligentne systemy wspierające kształcenie
  • Modelowanie języka
  • Przetwarzanie tekstów historycznych
  • Reprezentacja wiedzy
  • Systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji
  • Systemy z kompetencją językową
  • Tłumaczenie maszynowe
  • Wyszukiwarki semantyczne