Współpraca naukowa

W ramach wspólnych projektów pracownicy Zakładu Sztucznej Inteligencji współpracują z następującymi instytucjami badawczymi:

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Śląska w Gliwicach

W ramach badań interdyscyplinarnych członkowie zakładu współpracują z innymi Wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 

  • Wydział Neofilologii