• metody modelowania i przetwarzania informacji nieprecyzyjnej i niepełnej,
  • systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji,
  • algorytmy przetwarzania i eksploracji danych,
  • wielokryterialne podejmowanie decyzji,
  • widzenie komputerowe i robotyka,
  • modelowanie i analiza komputerowa w językoznawstwie i fonetyce,
  • metody modelowania zaufania i propagacji zaufania w sieciach społecznościowych,
  • metody inteligentnego zliczania w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji.