Inteligentne Systemy Wspierające Kształcenie

Inteligentne systemy wspierające kształcenie (ang. Intelligent Tutoring Systems; ITS) to klasa systemów informatycznych rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku. Wraz z rozwojem technologii, metod i narzędzi badawczych oraz potrzeb użytkowników końcowych, systemy tego typu budowane były w różnych architekturach i podejściach. W ramach grupy badawczej prowadzone są badania podstawowe oraz prace badawczo-rozwojowe z zakresu inteligentnych systemów wspierających kształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem architektury systemów osadzonych w dynamicznie przyrastających repozytoriach treści dydaktycznej.

Członkowie grupy