Modelowanie Języka

Grupa zajmuje się badaniem neuronowych modeli języka, w szczególności z uwzględnieniem ciągłych wymiarów takich jak czas czy dwuwymiarowa struktura dokumentu. Stosujemy modele języka w takich zadaniach, jak rozumienie języka naturalnego, korekta gramatyczna, tłumaczenie maszynowe, klasyfikacja temporalna. Grupa Modelowania Języka zajmuje się również ewaluacją i meta-ewaluacją modeli języka i innych zadań NLP.

Członkowie grupy