Anna Stachowiak

Grupy badawcze: Inteligencja Obliczeniowa

Stopień naukowy: doktor inżynier

Stanowisko: adiunkt

Pokój:  B4-27

Dyżury: wtorki 12:00 – 13:00

Adres e-mail:  aniap@amu.edu.pl

Dydaktyka:

Linki:

Tematyka badawcza i zainteresowania

  • Systemy inteligentne i obliczenia miękkie
  • Modelowanie i przetwarzanie informacji niekompletnej i niepewnej
  • Analiza danych
  • Systemy bazodanowe i systemy Business Intelligence

Aktywność i projekty

  • Kierownik studiów podyplomowych “Przetwarzanie danych – Big Data” (od 2015)
  • Członek zespołu badawczego realizującego projekt „OvaExpert – inteligentny system diagnostyki raka jajnika” w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” (2014 – 2016)
  • Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym „next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery (MITSU)” realizowanym w ramach inicjatywy Eureka (NCBiR nr C2013/1-5/MITSU/3/2014) (2014 – 2016)
  • Wykonawca w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N519 384936 “Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji wiedzy i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji” (2009 – 2012)
  • Współpraca z GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. A przy budowie systemu planowania przezbrojenia linii produkcyjnych (2007 – 2009)

Publikacje

2019

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna

Uncertainty-aware similarity measures - properties and construction method Inproceedings

Novák, Vilém; Mařík, Vladimír; Štěpnička, Martin; Navara, Mirko; Hurtík, Petr (Ed.): 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), pp. 512-519, Atlantis Press, 2019, ISSN: 2589-6644.

Abstract | Links | BibTeX

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The analysis of the accuracy of selected ovarian tumor predictive models according to the degree of uncertainty in subjective assessment Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The external validation of International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) ADNEX model in differential diagnosis of ovarian tumors Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

2018

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

A Decision-Making Model in an IVFS Environment Based on Sigma f-Count Cardinality Book Chapter

Atanassov, Krassimir T; Kacprzyk, Janusz ; Ka{l}uszko, Andrzej ; Krawczak, Maciej ; Owsi{'{n}}ski, Jan ; Sotirov, Sotir ; Sotirova, Evdokia ; Szmidt, Eulalia ; Zadro{.{z}}ny, S{l}awomir (Ed.): Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: Cross-Fertilization, New Models and Applications, 559 , pp. 115–124, Springer International Publishing, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-65545-1.

Abstract | Links | BibTeX

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk

An uncertainty aware medical diagnosis support system Inproceedings

Medina, Jesús ; Ojeda-Aciego, Manuel ; Verdegay, José Luis ; Perfilieva, Irina ; Bouchon-Meunier, Bernadette ; Yager, Ronald R (Ed.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications. IPMU 2018, pp. 381-390, Springer, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-91478-7.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling Journal Article

Applied Soft Computing, 47 , pp. 424-437, 2016, ISSN: 1568-4946.

Abstract | Links | BibTeX

Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Wygralak, Maciej

A bipolar view on medical diagnosis in OvaExpert system Incollection

Andreasen, Troels ; Christiansen, Henning ; Kacprzyk, Janusz ; Larsen, Henrik ; Pasi, Gabriella ; Pivert, Olivier ; De Tré, Guy ; Vila, Maria Amparo ; Yazici, Adnan ; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Flexible Query Answering Systems 2015, 400 , pp. 483-492, Springer, Cham, 2016, ISBN: 978-3-319-26153-9.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał

Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis Journal Article

Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36 (4), pp. 632–643, 2016, ISSN: 0208-5216.

Abstract | Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Wójtowicz, Andrzej; Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Sajdak, Stefan; Szpurek, Dariusz; Alcázar, Juan Luis

External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers Journal Article

Gynecologic Oncology, 142 (3), pp. 490-495, 2016, ISSN: 0090-8258.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk

A fuzzy cardinality based method to aggregate decisions in IVFS environment Miscellaneous

The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), December 3-4, 2015, Rzeszów, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Sajdak, Stefan; Szpurek, Dariusz

OvaExpert system successfully differentiates ovarian tumors using imprecise and incomplete information – results of preliminary research Miscellaneous

XXXII Congress of Polish Gynecology Society, September 3-5, 2015, Łodź, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz; Sajdak, Stefan

PROCA – new diagnostic tool for pre-operative decision support of women with ovarian tumors Miscellaneous

XXXII Congress of Polish Gynecology Society, September 3-5, 2015, Łodź, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

An algorithmic study of relative cardinalities for interval-valued fuzzy sets Journal Article

Fuzzy Sets and Systems, 294 , pp. 105–124, 2015, ISSN: 0165-0114.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Improving medical decisions under incomplete data using interval-valued fuzzy aggregation Inproceedings

Alonso, José M; Bustince, Humberto; Reformat, Marek (Ed.): 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), pp. 577-584, Atlantis Press, 2015, ISBN: 978-94-62520-77-6.

Abstract | Links | BibTeX

Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian

An intelligent system for computer-aided ovarian tumor diagnosis Incollection

Filev, Dimitar; Jabłkowski, Jan; Kacprzyk, Janusz; Krawczak, Maciej; Popchev, Ivan; Rutkowski, Leszek; Sgurev, Vassil; Sotirova, Evdokia; Szynkarczyk, Piotr; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Intelligent Systems'2014, 323 , pp. 335-343, Springer, Cham, 2015, ISBN: 978-3-319-11309-8.

Abstract | Links | BibTeX

Stachowiak, Anna; Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej

An interval-valued fuzzy classifier based on an uncertainty-aware similarity measure Incollection

Angelov, Plamen; Atanassov, Krassimir Todorov; Doukovska, Lyubka; Hadjiski, Mincho; Jotsov, Vladimir; Kacprzyk, Janusz; Kasabov, Nikola; Sotirov, Sotir; Szmidt, Eulalia; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Intelligent Systems'2014, 322 , pp. 741-751, Springer, Cham, 2015, ISBN: 978-3-319-11313-5.

Abstract | Links | BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Interval-valued aggregation as a tool to improve medical diagnosis Inproceedings

Baczyński, Michał; De Baets, Bernard ; Mesiar, Radko (Ed.): Proceedings of 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015), pp. 239-244, University of Silesia, July 7-10, 2015, Katowice, Poland, 2015, ISBN: 978-83-8012-519-3.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Improving medical decisions under incomplete data using interval–valued fuzzy aggregation Miscellaneous

Mathware & Soft Computing Magazine, 22 (1), p. 29, abstract, 2015, ISSN: 1134-5632.

Links | BibTeX

2014

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

External validation of selected predictive models in differential diagnosis of adnexal masses difficult to classify as benign or malignant Miscellaneous

16th World Congress of Gynecological Endocrinology, March 5-8, 2014, Florence, Italy, reviewed abstract, 2014.

Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna

A new method for computing relative cardinality of IFSs with algebraic t-norm Incollection

Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations, pp. 181–189, IBS PAN - SRI PAS, 2014.

BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Szarzyński, Krzysztof; Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Szpurek, Dariusz; Wygralak, Maciej

Dealing with Uncertainty in Ovarian Tumor Diagnosis Incollection

Atanassov, Krassimir Todorov; Homenda, Władysław; Hryniewicz, Olgierd; Kacprzyk, Janusz; Krawczak, Maciej; Nahorski, Zbigniew; Szmidt, Eulalia; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, pp. 151-158, IBS PAN - SRI PAS, 2014, ISBN: 838947554-5.

Abstract | Links | BibTeX

Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Szubert, Sebastian; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

Menopausal status strongly influences the utility of predictive models in differential diagnosis of ovarian tumors: An external validation of selected diagnostic tools Journal Article

Ginekologia Polska, 85 (12), pp. 892-899, 2014, ISSN: 0017-0011.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

A similarity measure with uncertainty for incompletely known fuzzy sets Conference

2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS), IFSA/NAFIPS IEEE, Edmonton, AB, Canada, 2013, ISBN: 978-1-4799-0348-1.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna

A Recommender System with Uncertainty on the Example of Political Elections Book Chapter

Greco, Salvatore; Bouchon-Meunier, Bernadette; Coletti, Giulianella; Fedrizzi, Mario; Matarazzo, Benedetto; Yager, Ronald R (Ed.): 298 , pp. 441–449, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN: 978-3-642-31715-6.

Abstract | Links | BibTeX