Dawid Jurkiewicz

Grupy badawcze: Modelowanie języka

Stopień naukowy: mgr inż.

Stanowisko: doktorant

Pokój: B2-34

Dyżury:

  • Wtorek 12:00-13:00
  • Czwartek 11:45-12:45

Adres e-mail: dawjur@amu.edu.pl

Strona osobista: jurkiewicz.netlify.com

Dydaktyka: jurkiewicz.netlify.com/teaching

Linki:

Tematyka badawcza

  • Wyszukiwanie informacji (w szczególności semantyczne wyszukiwanie informacji)
  • Ekstrakcja informacji
  • Modelowanie języka

Publikacje

2018

Fedorushkov, Yury; Jurkiewicz, Dawid; Graliński, Filip

Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych/ Prolegomena for automatization of recognition of Russian Verb-Noun phrasemes. W: M. Aleksandrzak (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Seria wydawnicza „Język – Kultura – Komunikacja” (zeszyt 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–140. Book Chapter

pp. 107-140, 2018, ISBN: ISBN 978-83-232-3411-1.

BibTeX