Joanna Siwek

Grupy badawcze:

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt

Pokój: B4-21

Dyżury: via MS Teams, po uprzednim umówieniu przez e-mail

Adres e-mail: jsiwek@amu.edu.pl

Dydaktyka: Inżynieria oprogramowania, Software Engineering, Modelowanie  i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej

Linki: https://eduwiki.wmi.amu.edu.pl/jsiwek

Tematyka badawcza

Portfel instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem nieprecyzyjności

Publikacje

2019

  • Piasecki K., Siwek J., 2019, Investment strategies determined by present value given as trapezoidal fuzzy numbers, in Tarczyński W., Nermend K. (eds) Effective Investments on Capital Markets. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 189-213

2018

  • Piasecki K., Siwek J., 2018, Multi-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values, Przegląd Statystyczny, vol. 65, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, pp. 183-199
  • Piasecki K., Siwek J., 2018, The portfolio problem with present value modeled by trapezoidal discrete fuzzy number, Operation Research and Decisions, vol. 28, Oficyna Wydawcza Politechniki Wrocławskiej, pp. 57-74

2017

  • Siwek J., 2017, Portfel dwuskładnikowy z wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku, Konferencja Katedr Finansów 2017 Granice Finansów XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 163-177
  • Siwek J., 2017, Multiple asset portfolio with present value given as a discrete fuzzy number, 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, pp. 661-666
  • Piasecki K., Siwek J., 2017, Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi – podejście alternatywne, Przegląd Statystyczny, vol. 64, Komitet statystyki i ekonometrii PAN, pp. 59-77
  • Piasecki K., Siwek J., 2017, Two-asset portfolio with triangular fuzzy present values – an alternative approach, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer