Krzysztof Dyczkowski

Grupy badawcze: Inteligencja Obliczeniowa

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor uczelni

Pokój: pok. B4-17

Dyżury: wtorek 12.00-13.00, środa 15.30-16.30

Adres e-mail: chris@amu.edu.pl

Telefon: +48 61 8295402

Linki:   View Krzysztof Dyczkowski's profile on LinkedIn

Tematyka badawcza

Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego

Pełnione funkcje:

 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka UAM

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe (2019)
 • Nagroda Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” (2019)
 • Nagroda Microsoft Research Azure Award (2015)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za działalność dydaktyczną (2015)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za pracę na rzecz Wydziału (2014)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za pracę na rzecz Wydziału (2013)
 • Laureat rządowego programu TOP 500 Innovators (2012)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za działalność dydaktyczną (2012)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM osiągnięcia dydaktyczne i pracę na rzecz Wydziału (2011)
 • Nagroda IBM Faculty Award (2010)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za pracę na rzecz Wydziału (2010)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za pracę na rzecz Wydziału (2009)
 • Nagroda Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za wyróżniającą się rozprawę doktorską (2003)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za osiągnięcia naukowe (2003)

Publikacje

2021

Pękala, Barbara; Dyczkowski, Krzysztof; Grzegorzewski, Przemysław; Bentkowska, Urszula

Inclusion and similarity measures for interval-valued fuzzy sets based on aggregation and uncertainty assessment Journal Article

Information Sciences, 547 , pp. 1182 - 1200, 2021, ISSN: 0020-0255.

Abstract | Links | BibTeX

2020

Dyczkowski, Krzysztof; Pękala, Barbara; Baczyński, Michał; Szkoła, Jarosław; Piłka, Tomasz

The ordering methods of interval-valued fuzzy cardinal numbers with application in an uncertain decision making Inproceedings

2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Glasgow, United Kingdom, pp. 1-8, IEEE 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Pękala, Barbara; Szkoła, Jacek; Dyczkowski, Krzysztof; Piłka, Tomasz

New methods for comparing interval-valued fuzzy cardinal numbers Journal Article

Communications in Computer and Information Science, 1238 , pp. 523-536, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

2019

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The analysis of the accuracy of selected ovarian tumor predictive models according to the degree of uncertainty in subjective assessment Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The external validation of International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) ADNEX model in differential diagnosis of ovarian tumors Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

Diering, Magdalena; Dyczkowski, Krzysztof; Hamrol, Adam

Rating system analysis in quality engineering based on fuzzy similarity Journal Article

Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing, vol. 32 (3-4) , pp. 277-292, 2019.

Abstract | BibTeX

2018

Dyczkowski, Krzysztof

Intelligent Medical Decision Support System Based on Imperfect Information. The Case of Ovarian Tumor Diagnosis Book

Springer, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-67004-1.

Abstract | Links | BibTeX

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

A Decision-Making Model in an IVFS Environment Based on Sigma f-Count Cardinality Book Chapter

Atanassov, Krassimir T; Kacprzyk, Janusz ; Ka{l}uszko, Andrzej ; Krawczak, Maciej ; Owsi{'{n}}ski, Jan ; Sotirov, Sotir ; Sotirova, Evdokia ; Szmidt, Eulalia ; Zadro{.{z}}ny, S{l}awomir (Ed.): Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: Cross-Fertilization, New Models and Applications, 559 , pp. 115–124, Springer International Publishing, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-65545-1.

Abstract | Links | BibTeX

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk

An uncertainty aware medical diagnosis support system Inproceedings

Medina, Jesús ; Ojeda-Aciego, Manuel ; Verdegay, José Luis ; Perfilieva, Irina ; Bouchon-Meunier, Bernadette ; Yager, Ronald R (Ed.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications. IPMU 2018, pp. 381-390, Springer, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-91478-7.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Diering, Magdalena; Dyczkowski, Krzysztof

Assessing the raters agreement in the diagnostic catheter tube connector production process using novel fuzzy similarity coefficient Inproceedings

2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 228-232, 2016, ISSN: 2157-362X.

Abstract | Links | BibTeX

Mazurek, C; Pawałowski, P; Szymaniak, P; Leszczuk, M; Papir, Z; Hołubowicz, W; Flizikowski, A; Dyczkowski, Krzysztof

Nowe rozwiązania w zakresie systemów do strumieniowania obrazu ruchomego w sieciach bezprzewodowych Journal Article

Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6 , pp. 576–579, 2016.

BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling Journal Article

Applied Soft Computing, 47 , pp. 424-437, 2016, ISSN: 1568-4946.

Abstract | Links | BibTeX

Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Wygralak, Maciej

A bipolar view on medical diagnosis in OvaExpert system Incollection

Andreasen, Troels ; Christiansen, Henning ; Kacprzyk, Janusz ; Larsen, Henrik ; Pasi, Gabriella ; Pivert, Olivier ; De Tré, Guy ; Vila, Maria Amparo ; Yazici, Adnan ; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Flexible Query Answering Systems 2015, 400 , pp. 483-492, Springer, Cham, 2016, ISBN: 978-3-319-26153-9.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał

Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis Journal Article

Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36 (4), pp. 632–643, 2016, ISSN: 0208-5216.

Abstract | Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Wójtowicz, Andrzej; Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Sajdak, Stefan; Szpurek, Dariusz; Alcázar, Juan Luis

External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers Journal Article

Gynecologic Oncology, 142 (3), pp. 490-495, 2016, ISSN: 0090-8258.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk

A fuzzy cardinality based method to aggregate decisions in IVFS environment Miscellaneous

The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), December 3-4, 2015, Rzeszów, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Sajdak, Stefan; Szpurek, Dariusz

OvaExpert system successfully differentiates ovarian tumors using imprecise and incomplete information – results of preliminary research Miscellaneous

XXXII Congress of Polish Gynecology Society, September 3-5, 2015, Łodź, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz; Sajdak, Stefan

PROCA – new diagnostic tool for pre-operative decision support of women with ovarian tumors Miscellaneous

XXXII Congress of Polish Gynecology Society, September 3-5, 2015, Łodź, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Diering, Magdalena; Dyczkowski, Krzysztof; Hamrol, Adam

New Method for Assessment of Raters Agreement Based on Fuzzy Similarity Book Chapter

Herrero, Álvaro; Sedano, Javier; Baruque, Bruno; Quintián, Héctor; Corchado, Emilio (Ed.): 10th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, 368 , pp. 415–425, Springer International Publishing, Cham, 2015, ISBN: 978-3-319-19719-7.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Improving medical decisions under incomplete data using interval-valued fuzzy aggregation Inproceedings

Alonso, José M; Bustince, Humberto; Reformat, Marek (Ed.): 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), pp. 577-584, Atlantis Press, 2015, ISBN: 978-94-62520-77-6.

Abstract | Links | BibTeX

Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian

An intelligent system for computer-aided ovarian tumor diagnosis Incollection

Filev, Dimitar; Jabłkowski, Jan; Kacprzyk, Janusz; Krawczak, Maciej; Popchev, Ivan; Rutkowski, Leszek; Sgurev, Vassil; Sotirova, Evdokia; Szynkarczyk, Piotr; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Intelligent Systems'2014, 323 , pp. 335-343, Springer, Cham, 2015, ISBN: 978-3-319-11309-8.

Abstract | Links | BibTeX

Stachowiak, Anna; Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej

An interval-valued fuzzy classifier based on an uncertainty-aware similarity measure Incollection

Angelov, Plamen; Atanassov, Krassimir Todorov; Doukovska, Lyubka; Hadjiski, Mincho; Jotsov, Vladimir; Kacprzyk, Janusz; Kasabov, Nikola; Sotirov, Sotir; Szmidt, Eulalia; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Intelligent Systems'2014, 322 , pp. 741-751, Springer, Cham, 2015, ISBN: 978-3-319-11313-5.

Abstract | Links | BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Interval-valued aggregation as a tool to improve medical diagnosis Inproceedings

Baczyński, Michał; De Baets, Bernard ; Mesiar, Radko (Ed.): Proceedings of 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015), pp. 239-244, University of Silesia, July 7-10, 2015, Katowice, Poland, 2015, ISBN: 978-83-8012-519-3.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Improving medical decisions under incomplete data using interval–valued fuzzy aggregation Miscellaneous

Mathware & Soft Computing Magazine, 22 (1), p. 29, abstract, 2015, ISSN: 1134-5632.

Links | BibTeX

2014

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

External validation of selected predictive models in differential diagnosis of adnexal masses difficult to classify as benign or malignant Miscellaneous

16th World Congress of Gynecological Endocrinology, March 5-8, 2014, Florence, Italy, reviewed abstract, 2014.

Links | BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Szarzyński, Krzysztof; Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Szpurek, Dariusz; Wygralak, Maciej

Dealing with Uncertainty in Ovarian Tumor Diagnosis Incollection

Atanassov, Krassimir Todorov; Homenda, Władysław; Hryniewicz, Olgierd; Kacprzyk, Janusz; Krawczak, Maciej; Nahorski, Zbigniew; Szmidt, Eulalia; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, pp. 151-158, IBS PAN - SRI PAS, 2014, ISBN: 838947554-5.

Abstract | Links | BibTeX

Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Szubert, Sebastian; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

Menopausal status strongly influences the utility of predictive models in differential diagnosis of ovarian tumors: An external validation of selected diagnostic tools Journal Article

Ginekologia Polska, 85 (12), pp. 892-899, 2014, ISSN: 0017-0011.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

A similarity measure with uncertainty for incompletely known fuzzy sets Conference

2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS), IFSA/NAFIPS IEEE, Edmonton, AB, Canada, 2013, ISBN: 978-1-4799-0348-1.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna

A Recommender System with Uncertainty on the Example of Political Elections Book Chapter

Greco, Salvatore; Bouchon-Meunier, Bernadette; Coletti, Giulianella; Fedrizzi, Mario; Matarazzo, Benedetto; Yager, Ronald R (Ed.): 298 , pp. 441–449, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN: 978-3-642-31715-6.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Dyczkowski, Krzysztof

Application of IF-Sets to Modeling of Lip Shapes Similarities Book Chapter

E., Hüllermeier; R., Kruse; F, Hoffmann (Ed.): 80 , pp. 611–617, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, ISBN: 978-3-642-14055-6.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Dyczkowski, Krzysztof; Kordek, Norbert; Nowakowski, Paweł; Stroński, Krzysztof

Computing the hierarchy of the articulatory dimensions Conference

2009 International Multiconference on Computer Science and Information Technology, IEEE, Mragowo, Poland, 2009, ISBN: 978-1-4244-5314-6.

Abstract | Links | BibTeX

2008

Dyczkowski, Krzysztof; Kordek, Norbert; Nowakowski, Paweł; Stroński, Krzysztof

An application supporting language analysis within the framework of the phonetic grammar Conference

2008 International Multiconference on Computer Science and Information Technology, IEEE, Wisia, Poland, 2008, ISBN: 978-83-60810-14-9.

Abstract | Links | BibTeX

2007

Dyczkowski, Krzysztof

A Less Cumulative Algorithm of Mining Linguistic Browsing Patterns in the World Wide Web Conference

New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies. Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, EUSFLAT 2007.

Abstract | BibTeX

2003

Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej

On triangular norm-based generalized cardinals and singular fuzzy sets Journal Article

Fuzzy Sets and Systems, 133 (2), pp. 211 - 226, 2003, ISSN: 0165-0114.

Abstract | Links | BibTeX

2001

Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej

On Cardinality and Singular Fuzzy Sets Journal Article

Lecture Notes in Computer Science, 2206 , pp. 261–268, 2001.

Abstract | BibTeX

Inne:

 • Członek European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)
 • Członek IEEE Computational Intelligence Society
 • Członek North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS)
 • Członek USPTC
 • IBM Certified Academic Associate – DB2 9 Database and Application Fundamentals (2011)
 • Opiekun Koła Naukowego Robotyki Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 • Współorganizator ogólnopolskich zawodów robotyki POZROBOT
 • Koordynator zespołu recenzyjnego programu US-Poland Innovation Hub,