Maciej Wygralak

Grupy badawcze: Computational Intelligence

Stopień naukowy: prof. dr hab.

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój:  B4-25

Dyżury: wtorek 12.00-13.00

Adres e-mail:  wygralak@amu.edu.pl

Dydaktyka:

Linki:

Tematyka badawcza

Informatyka, a zwłaszcza nieprecyzyjność informacji, obliczenia inteligentne i systemy inteligentne, w tym:

  • nieprecyzyjność informacji i zbiory rozmyte,
  • inteligentne metody zliczania,
  • systemy wspomagania decyzji przy nieprecyzyjności informacji,
  • informacja bipolarna,
  • systemy regułowe,
  • metody grupowego podejmowania decyzji.

Publikacje

2019

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The analysis of the accuracy of selected ovarian tumor predictive models according to the degree of uncertainty in subjective assessment Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

Szpurek, Dariusz; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał; Dyczkowski, Krzysztof; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wójtowicz, Andrzej; Romaniuk, Ryszard; Sajdak, Stefan; Wygralak, Maciej

The external validation of International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) ADNEX model in differential diagnosis of ovarian tumors Miscellaneous

10th International Charité Mayo Conference 2019, April 3-6, 2019, Berlin, Germany, reviewed abstract, 2019.

Links | BibTeX

2018

Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

A Decision-Making Model in an IVFS Environment Based on Sigma f-Count Cardinality Book Chapter

Atanassov, Krassimir T; Kacprzyk, Janusz ; Ka{l}uszko, Andrzej ; Krawczak, Maciej ; Owsi{'{n}}ski, Jan ; Sotirov, Sotir ; Sotirova, Evdokia ; Szmidt, Eulalia ; Zadro{.{z}}ny, S{l}awomir (Ed.): Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: Cross-Fertilization, New Models and Applications, 559 , pp. 115–124, Springer International Publishing, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-65545-1.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Wygralak, Maciej

A bipolar view on medical diagnosis in OvaExpert system Incollection

Andreasen, Troels ; Christiansen, Henning ; Kacprzyk, Janusz ; Larsen, Henrik ; Pasi, Gabriella ; Pivert, Olivier ; De Tré, Guy ; Vila, Maria Amparo ; Yazici, Adnan ; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Flexible Query Answering Systems 2015, 400 , pp. 483-492, Springer, Cham, 2016, ISBN: 978-3-319-26153-9.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz; Sajdak, Stefan

PROCA – new diagnostic tool for pre-operative decision support of women with ovarian tumors Miscellaneous

XXXII Congress of Polish Gynecology Society, September 3-5, 2015, Łodź, Poland, reviewed abstract, 2015.

Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

An algorithmic study of relative cardinalities for interval-valued fuzzy sets Journal Article

Fuzzy Sets and Systems, 294 , pp. 105–124, 2015, ISSN: 0165-0114.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

External validation of selected predictive models in differential diagnosis of adnexal masses difficult to classify as benign or malignant Miscellaneous

16th World Congress of Gynecological Endocrinology, March 5-8, 2014, Florence, Italy, reviewed abstract, 2014.

Links | BibTeX

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Szarzyński, Krzysztof; Moszyński, Rafał; Szubert, Sebastian; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Szpurek, Dariusz; Wygralak, Maciej

Dealing with Uncertainty in Ovarian Tumor Diagnosis Incollection

Atanassov, Krassimir Todorov; Homenda, Władysław; Hryniewicz, Olgierd; Kacprzyk, Janusz; Krawczak, Maciej; Nahorski, Zbigniew; Szmidt, Eulalia; Zadrożny, Sławomir (Ed.): Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, pp. 151-158, IBS PAN - SRI PAS, 2014, ISBN: 838947554-5.

Abstract | Links | BibTeX

Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Wójtowicz, Andrzej; Szubert, Sebastian; Sajdak, Stefan; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej; Szpurek, Dariusz

Menopausal status strongly influences the utility of predictive models in differential diagnosis of ovarian tumors: An external validation of selected diagnostic tools Journal Article

Ginekologia Polska, 85 (12), pp. 892-899, 2014, ISSN: 0017-0011.

Abstract | Links | BibTeX

2003

Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej

On triangular norm-based generalized cardinals and singular fuzzy sets Journal Article

Fuzzy Sets and Systems, 133 (2), pp. 211 - 226, 2003, ISSN: 0165-0114.

Abstract | Links | BibTeX

2001

Dyczkowski, Krzysztof; Wygralak, Maciej

On Cardinality and Singular Fuzzy Sets Journal Article

Lecture Notes in Computer Science, 2206 , pp. 261–268, 2001.

Abstract | BibTeX