Patryk Żywica

Patryk Żywica zdjęcie

Grupy badawcze: Inteligencja Obliczeniowa

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt

Pokój: B4-22

Dyżury:

 • wtorek, 12:00-13:00

Adres e-mail: bikol@amu.edu.pl

Dydaktyka: Git

ORCID: 0000-0003-3542-8982

Linki:

Tematyka badawcza

 • Obliczenia inteligentne/miękkie
 • Przetwarzanie danych niekompletnych i niepewnych
 • Modelowanie podobieństwa obiektów

Wybrane publikacje

[Wszystkie publikacje]

2020

Żywica, Patryk

Application of uncertainty-aware similarity measure to classification in medical diagnosis Inproceedings

2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), pp. 1-8, IEEE, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Szpurek, Dariusz; Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stukan, Maciej; Sajdak, Stefan; Jabłoński, Sławomir; Wicherek, Łukasz; Moszyński, Rafał

Performance of Selected Models for Predicting Malignancy in Ovarian Tumors in Relation to the Degree of Diagnostic Uncertainty by Subjective Assessment With Ultrasound Journal Article

Journal of Ultrasound in Medicine, 5 (39), pp. 939-947, 2020, ISSN: 0278-4297.

Abstract | Links | BibTeX

2019

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna

Uncertainty-aware similarity measures - properties and construction method Inproceedings

Novák, Vilém; Mařík, Vladimír; Štěpnička, Martin; Navara, Mirko; Hurtík, Petr (Ed.): 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), pp. 512-519, Atlantis Press, 2019, ISSN: 2589-6644.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Żywica, Patryk

Modelling medical uncertainties with use of fuzzy sets and their extensions Inproceedings

Medina, Jesus ; Ojeda-Aciego, Manuel ; Verdegay, Jose Luis ; Perfilieva, Irina ; Bouchon-Meunier, Bernadette ; Yager, Ronald R (Ed.): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications. IMPU 2018, pp. 369–380, Springer, Cham, 2018, ISBN: 978-3-319-91478-7.

Abstract | Links | BibTeX

Jasiulewicz-Kaczmarek, Małgorzata; Żywica, Patryk

The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral Journal Article

Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 20 (4), pp. 650–661, 2018, ISSN: 1507-2711.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Wójtowicz, Andrzej; Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Dyczkowski, Krzysztof

Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling Journal Article

Applied Soft Computing, 47 , pp. 424-437, 2016, ISSN: 1568-4946.

Abstract | Links | BibTeX

Szubert, Sebastian; Wójtowicz, Andrzej; Moszyński, Rafał; Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Stachowiak, Anna; Sajdak, Stefan; Szpurek, Dariusz; Alcázar, Juan Luis

External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers Journal Article

Gynecologic Oncology, 142 (3), pp. 490-495, 2016, ISSN: 0090-8258.

Abstract | Links | BibTeX

Żywica, Patryk; Dyczkowski, Krzysztof; Wójtowicz, Andrzej; Stachowiak, Anna; Szubert, Sebastian; Moszyński, Rafał

Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis Journal Article

Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36 (4), pp. 632–643, 2016, ISSN: 0208-5216.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Żywica, Patryk; Stachowiak, Anna; Wygralak, Maciej

An algorithmic study of relative cardinalities for interval-valued fuzzy sets Journal Article

Fuzzy Sets and Systems, 294 , pp. 105–124, 2015, ISSN: 0165-0114.

Abstract | Links | BibTeX


[Wszystkie publikacje]

Projekty badawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017 – )
  Kierownik grantu „Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych” (NCN 2016/21/N/ST6/00316)
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny (2014-2015)
  Członek zespołu badawczego realizującego projekt „OvaExpert – inteligentny system diagnostyki raka jajnika” w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” (POIG.01.01.03-00-001/08) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013-2016)
  Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym „next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery (MITSU)” realizowanym w ramach inicjatywy Eureka (NCBiR nr C2013/1-5/MITSU/3/2014) [strona projektu]
 • Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2012-2014)
  Menadżer Innowacji w projekcie „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (POKL.08.01.01-30-314/10-01) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010-2011)
  Wykonawca w projekcie „Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci (2010-1-PL1-LEO05-11465) [strona projektu | Content Repository]

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 Microsoft Azure for Research Award “Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis, nagroda dla zespołu (Stany Zjednoczone)
 • 2015 European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) student grant (Hiszpania)
 • 2015 Wyróżnienie za referat na XXXII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wspólnie ze współautorami (Polska)
 • 2012 Medal UAM dla najlepszych absolwentów
 • 2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 Nagroda „The Best from the Best” firmy Volkswagen (Polska)
 • 2011 Nagroda Rektora pierwszego stopnia (Polska)
 • 2011 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego „za szczególne osiągnięcia związane z edukacją”
 • 2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staże i szkolenia

 • University of Alberta, uczestnictwo w programie Transformation.doc (Edmonton, Kanada, listopad 2015)
 • HFP Consulting, szkolenie “Research Team Management” (Poznań, 11-12 maja 2015)