Rafał Jaworski

Grupy badawcze: Modelowanie języka

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt

Pokój: B2-35

Dyżury: mail lub MS Teams

Adres e-mail: rjawor@amu.edu.pl

Dydaktyka: http://rjawor.home.amu.edu.pl/education.php

Linki: http://rjawor.home.amu.edu.pl/

Tematyka badawcza

  • wspomaganie tłumaczenia
  • algorytmy wyszukujące
  • automatyczna analiza lingwistyczna
  • przetwarzanie języka naturalnego

Publikacje

2015

Jassem, Krzysztof; Graliński, Filip; Junczys-Dowmunt, Marcin; Skórzewski, Paweł; Grundkiewicz, Roman; Walas, Marcin; Jaworski, Rafał; Dwojak, Tomasz

PSI-Toolkit – an Extensible and Tightly Integrated Set of NLP Tools Inproceedings

Vetulani, Zygmunt; Mariani, Joseph (Ed.): Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: Proceedings of 7th Language & Technology Conference, pp. 280-282, 2015, ISBN: 978-83-932640-8-7.

Abstract | Links | BibTeX

Jaworski, Rafał; Jassem, Krzysztof; Stroński, Krzysztof

Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Languages Journal Article

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp. 550–554, 2015.

Links | BibTeX

2010

Jaworski, Rafał; Jassem, Krzysztof

Building High Quality Translation Memories Acquired from Monolingual Corpora Inproceedings

Proceedings of the IIS 2010 Conference, pp. 157–168, 2010.

Links | BibTeX