Tag Archives

2 Articles

O zakładzie

Zakład Sztucznej Inteligencji

W Zakładzie Sztucznej Inteligencji prowadzone są badania w sześciu grupach badawczych zajmujących się odpowiednio: analizą dyskursu, inteligencją obliczeniową, inteligentnymi systemami wspierającymi kształcenie, lingwistyką komputerową, modelowaniem języka oraz modelowaniem zjawisk naturalnych. Pracownicy Zakładu posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Współpracują z instytucjami gospodarczymi we wdrażaniu rozwiązań naukowych w przemyśle. Kształcą młodą kadrę naukową w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją z zastosowaniem metod uczenia maszynowego.

Tematyka badawcza

Współpraca naukowa

Doktoraty i prace magisterskie

Współpraca z biznesem

Afiliacja

Zakład Sztucznej Inteligencji
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań

 

Inteligentne Systemy Wspierające Kształcenie

by Jacek Marciniak

Inteligentne systemy wspierające kształcenie (ang. Intelligent Tutoring Systems; ITS) to klasa systemów informatycznych rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku. Wraz z rozwojem technologii, metod i narzędzi badawczych oraz potrzeb użytkowników końcowych, systemy tego typu budowane były w różnych architekturach i podejściach. W ramach grupy badawczej prowadzone są badania podstawowe oraz prace badawczo-rozwojowe z zakresu inteligentnych systemów wspierających kształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem architektury systemów osadzonych w dynamicznie przyrastających repozytoriach treści dydaktycznej.

Członkowie grupy