Zakład Sztucznej Inteligencji

W Zakładzie Sztucznej Inteligencji prowadzone są badania w sześciu grupach badawczych zajmujących się odpowiednio: analizą dyskursu, inteligencją obliczeniową, inteligentnymi systemami wspierającymi kształcenie, lingwistyką komputerową, modelowaniem języka oraz modelowaniem zjawisk naturalnych. Pracownicy Zakładu posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Współpracują z instytucjami gospodarczymi we wdrażaniu rozwiązań naukowych w przemyśle. Kształcą młodą kadrę naukową w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją z zastosowaniem metod uczenia maszynowego.

Tematyka badawcza

Współpraca naukowa

Doktoraty i prace magisterskie

Współpraca z biznesem

Afiliacja

Zakład Sztucznej Inteligencji
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań