Dawid Jurkiewicz

Research groups: Language Modeling

Degree: M.Sc.

Post: PhD student

Room: B2-34

Office hours:

  • Tuesday 12:00-13:00
  • Thursday 11:45-12:45

E-mail address: dawjur@amu.edu.pl

Personal website: jurkiewicz.netlify.com

Teaching: jurkiewicz.netlify.com/teaching

Links:

Research topics

  • Information Retrieval (in particular Semantic Retrieval)
  • Information Extraction
  • Language Modelling

Publications

2018

Fedorushkov, Yury; Jurkiewicz, Dawid; Graliński, Filip

Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych/ Prolegomena for automatization of recognition of Russian Verb-Noun phrasemes. W: M. Aleksandrzak (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Seria wydawnicza „Język – Kultura – Komunikacja” (zeszyt 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 107–140. Book Chapter

pp. 107-140, 2018, ISBN: ISBN 978-83-232-3411-1.

BibTeX