Joanna Siwek

Research groups: Computational Intelligence

Degree: Ph.D.

Post: lecturer

Room: B4-21

Office hours: Tuesday 12.00-13.00, Wednesday 10.30-11.30, via MS Teams after making an e-mail appointment

E-mail address: jsiwek@amu.edu.pl

Teaching: Software Engineering, Imprecise information modelling and processing, Algorithmics, Modeling of information in economic decision models

Links:

 • https://eduwiki.wmi.amu.edu.pl/jsiwek
 • https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Siwek

Research topics

Financial asset portfolio burdened with imprecision

Artificial Empathy

Publications

2020

 • Siwek J.:(red.)Kisiel J., Kisiel K., Szymański W.: Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1971-1980, Świat chodu sportowego , vol. 5, 2020, Wydawnictwo Jarosław Kisiel , ISBN 978-83-942270-7-4, 688 s.
 • Siwek J.:(red.)Kisiel J., Kisiel K., Szymański W.: Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1981-1984, Świat Chodu Sportowego, vol. 6, 2020, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-62689-83-5, 567 s.

2019

 • Siwek J.,Piasecki K.: Multi-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values, Przegląd Statystyczny, vol. 65, nr 2, 2019, s. 183-199, DOI:10.5604/01.3001.0014.0535
 • Siwek J.:(red.)Kisiel J., Kisiel K.: Training loads in race walking, World of Race Walking, 2019, Wydawnictwo JDK Publishing, ISBN 978-83-942270-6-7, 62 s.
 • Siwek J.:(red.)Kisiel J., Kisiel K., Szymański W., Żerko J.: Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1945-1970, Świat Chodu Sportowego, vol. 4, 2019, Wydawnictwo Jarosław Kisiel, ISBN 978-83-942270-5-0, 404 s.
 • Piasecki K.,Siwek J.: Investment Strategies Determined by Present Value Given as Trapezoidal Fuzzy Numbers, W: Effective Investments on Capital Markets: 10th Capital Market Effective Investments Conference (CMEI 2018) / Tarczyński Waldmar, Nermend Kesra (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, Springer, ISBN 978-3-030-21273-5, s. 189-213, DOI:10.1007/978-3-030-21274-2_14

2018

 • Piasecki K., Siwek J., 2018, Multi-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values, Przegląd Statystyczny, vol. 65, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, pp. 183-199
 • Piasecki K., Siwek J., 2018, The portfolio problem with present value modeled by trapezoidal discrete fuzzy number, Operation Research and Decisions, vol. 28, Oficyna Wydawcza Politechniki Wrocławskiej, pp. 57-74

2017

 • Siwek J., 2017, Portfel dwuskładnikowy z wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku, Konferencja Katedr Finansów 2017 Granice Finansów XXI Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 163-177
 • Siwek J., 2017, Multiple asset portfolio with present value given as a discrete fuzzy number, 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, Gaudeamus, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, pp. 661-666
 • Piasecki K., Siwek J., 2017, Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi – podejście alternatywne, Przegląd Statystyczny, vol. 64, Komitet statystyki i ekonometrii PAN, pp. 59-77
 • Piasecki K., Siwek J., 2017, Two-asset portfolio with triangular fuzzy present values – an alternative approach, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer